Projekt z nadzorem

Projekt kompleksowy z nadzorem, to projekt kompleksowy poszerzony o nadzór nad inwestycją.

Jak powstaje projekt kompleksowy?

  1. Najpierw powstaje projekt funkcjonalny, a w jego zakresie:

– przeprowadzenie szczegółowego wywiadu

– dokonanie pomiaru we wnętrzach

– wykonanie projektu funkcjonalnego

  1. Wybór elementów wyposażenia wnętrz oraz materiałów wykończeniowych
  2. Wykonanie wizualizacji 3D
  3. Wykonanie dokumentacji technicznej – projektów wykonawczych
  4. Przygotowanie listy proponowanych materiałów, elementów wyposażenia wnętrz, wyceny mebli na wymiar, zestawu sprzętu AGD, oświetlenia, itp.

 

Co to jest projekt kompleksowy, jak powstaje i z czego się składa do przeczytania w: projekt kompleksowy

Nadzór nie oznacza przejęcia odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe wykonanie usług, które są po stronie Wykonawcy Usług, nie ponosi też odpowiedzialności za nieterminowe regulowanie ustalonych należności przez Inwestora lub brak wpłat.

Projektant jest pośrednikiem pomiędzy Wykonawcą Usług i Inwestorem w zakresie realizacji projektu pod względem technicznym, doboru właściwych materiałów oraz rozwiązań technologicznych. Pomaga w podjęciu przez Inwestora decyzji w razie konieczności zmian w projekcie. Projektant poprzez swój nadzór nad realizacją projektu zapewnia zgodność ostatecznego efektu z zaakceptowanym przez Inwestora projektem.

 

Jak wygląda współpraca pomiędzy Projektantem, Inwestorem i Firmami Wykonawczymi?

  1. Projektant przedstawia Inwestorowi Firmy Wykonawcze z zakresu poszczególnych prac. Na podstawie wyceny prac Inwestor podejmuje decyzję o wyborze Firmy Wykonawczej. Inwestor podpisuje z Firma Wykonawczą umowę o realizacje zlecenia. Projektant nie jest stroną w w/w umowie.

Inwestor może wskazać innego Wykonawcę Usług, Projektant dostosowuje się do wskazanych terminów (o ile nie są zbyt krótkie, zwłaszcza jeśli czas do zamówienia niektórych materiałów okaże się dłuższy niż termin wskazany przez Wykonawcę Usług.

  1. Projektant ustala harmonogram prac z Firma Wykonawczą i nadzoruje każdy etap przebiegu inwestycji.
  2. Projektant zamawia wszystkie materiały wykończeniowe oraz elementy wyposażenia wnętrz wraz z meblami na wymiar w imieniu Inwestora. Projektant nie jest stroną w realizacji umowy zakupu/sprzedaży ani umowy zlecenia realizacje usług (dotyczy wszystkich usług).
  3. W razie wystąpienia trudności w realizacji projektu z winy Wykonawcy usług, Projektant nie ponosi odpowiedzialności.
  4. W razie wystąpienia trudności w realizacji projektu z winy Inwestora, Projektant nie ponosi odpowiedzialności.

 

Projekt funkcjonalny

Sparwdź jak jak u nas powstaje projekt funkcjonalny

Czytaj dalej

Projekt kompleksowy

Sprawdź jak u nas powstaje projekt kompleksowy

Czytaj dalej

Projekt z nadzorem

Sprawdź jak u nas powstaje projekt kompleksowy z nadzorem

Czytaj dalej

Mały projekt

Sprawdź co to jest "Mały projekt" i ile kosztuje

Czytaj dalej

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

biuro@aksentdesign.pl

tel. 605992190